10 - natuurlijke Dominantie.txt

gevonden op https://fetlife.com/users/9599/posts/4027

Since I don't refer to 'true' or 'real' Doms (or subs) as I think these terms are so often misused, and probably incorrect to boot, that I'm then asked to the definition of the term that I do use, the "Natural" Dom:
A natural Dom has it come 'naturally' to him; he doesn't bark orders, he doesn't insist on titles, he doesn't 'impose' authority; he leads by accepting power/authority; and if someone doesn't give him power, authority, or respond to his leadership/direction, then he simply takes it in stride and modifies his behavior accordingly. He’s confident that someone will exchange power with him or offer it to him because he’s experienced it before and knows that it will happen again. It's in his language, word choice, body language, and most of all, it's in his ego that simply isn't bothered if a person isn't interested in giving him power or submitting.
A natural Dom is aware and sensitive to the needs of the person(s) that give him the authority that he accepts; he realizes there is another person in the equation. He is looking for someone who ‘wants’ to give him authority, so he doesn’t try to take it from those who don’t want to give it. He wants power given to him through the use of honesty and communication, not deceit which takes more energy and always stands to interrupt the flow of power; he wants to connect. He explains what he wants and can delegate. He wants to have an impact when he uses the power ‘given to him for the benefit of both parties.’ He will use opportunities to grow personally and to have those around him grow as well, whether they are those submitting to him or not.
A natural Dom wants to take responsibility and to make the decisions; therefore he has taken responsibility for himself first and then is ‘willing’ to take responsibility for another. He is able to stand up and say ‘That is wrong’ even if he knows the rest of the crowd will pressure him, for group harmony is not as important to him as mastering himself and applying his own values to himself.

vrij vertaald:
Ik verwijs niet naar 'ware' of 'echte' Doms of subs, aangezien deze termen al zo vaak zijn misbruikt. Ik geef je de definitie van de 'Natuurlijke' Dom.
Een natuurlijke Dom blaft geen orders, dringt niet aan op titels, leg zijn autoriteit niet op, hij leidt vanuit zijn autoriteit. Als iemand zijn macht, autoriteit of leiderschap niet aanvaardt, neemt hij stappen en past zijn gedrag onmiddellijk er naar aan.
Hij is ervan overtuigd dat iemand zijn autoriteit zal aanvaarden omdat hij het eerder heeft meegemaakt en weet dat het weer zal gebeuren. Je vindt het terug in zijn taal, zijn woordkeuze, zijn lichaamstaal, en vooral, zijn ego streeft ernaar of een persoon al dan niet moeite doet of ge├»nteresseerd is zich te onderwerpen.
Een natuurlijke Dom is bewust en voelt de noden van de persoon die zich onderwerpt. Hij realiseert door zich te vergelijken met de andere persoon. Hij zoekt iemand die zich 'wil' onderwerpen, zodat hij niet hoeft te proberen bij zij die het niet 'willen'. Hij wil onderwerping verkrijgen door eerlijkheid en communicatie, geen enerverende bedrog en breekpunten. Hij wil verbintenis voelen.
Hij legt uit wat hij wil en kan delegeren. Hij wil een impact op de persoon die zich onderwerpt. Hij zal mogelijkheden gebruiken om persoonlijk en met de mensen rondom hem te groeien, of ze nu onderdanig zijn of niet.
Een natuurlijke Dom wil verantwoordelijkheid nemen om beslissingen te nemen, hij heeft eerst de verantwoordelijkheid voor zichzelf genomen en is dan pas bereid verantwoordelijkheid voor een ander te nemen. Hij heeft de moed om te zeggen "Dat is niet juist" lijnrecht tegen anderen in. Zijn eigen waarden en zichzelf beheersen zijn voor hem belangrijker dan de groepsharmonie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten