18 - dit is hoe je haar verliest.txt

gevonden op https://fetlife.com/users/522414/posts/1661528
vrije vertaling

This is how you lose her.

I ran across this. Felt it might be a good read & perhaps reminder for some who forget to do what they can.
This is how you lose her.
You lose her when you forget to remember the little things that mean the world to her: the sincerity in a stranger’s voice during a trip to the grocery, the delight of finding something lost or forgotten like a sticker from when she was five, the selflessness of a child giving a part of his meal to another, the scent of new books in the store, the surprise short but honest notes she tucks in her journal and others you could only see if you look closely.
You must remember when she forgets.
You lose her when you don’t notice that she notices everything about you: your use of the proper punctuation that tells her continuation rather than finality, your silence when you’re about to ask a question but you think anything you’re about to say to her would be silly, your mindless humming when it is too quiet, your handwriting when you sign your name in blank sheets of paper, your muted laughter when you are trying to be polite, and more and more of what you are, which you don’t even know about yourself, because she pays attention.
She remembers when you forget.
You lose her for every second you make her feel less and less of the beauty that she is. When you make her feel that she is replaceable. She wants to feel cherished. When you make her feel that you are fleeting. She wants you to stay. When you make her feel inadequate. She wants to know that she is enough and she does not need to change for you, nor for anyone else because she is she and she is beautiful, kind and good.
You must learn her.
You must know the reason why she is silent. You must trace her weakest spots. You must write to her. You must remind her that you are there. You must know how long it takes for her to give up. You must be there to hold her when she is about to.
You must love her because many have tried and failed. And she wants to know that she is worthy to be loved, that she is worthy to be kept.
And, this is how you keep her.

Dit is hoe je haar verliest.

Ik overloop dit. Het voelde goed om te lezen en misschien kan het een herinnering zijn voor zij die vergeten te doen wat ze kunnen.
Dit is hoe je haar verliest.
U verliest haar wanneer u de kleine dingen die voor haar de wereld betekenen vergeet: de oprechtheid in de stem van een vreemdeling in de supermarkt, de vreugde van het terugvinden van iets dat verloren of vergeten is, de onbaatzuchtigheid van een kind die zijn maaltijd met een ander deelt, de geur van nieuwe boeken in de winkel, de kleine verrassing maar eerlijke notities in haar dagboek die anderen lezen, maar alleen u kan zien als u goed kijkt.
U moet het herinneren als zij het vergeet.
U verliest haar wanneer u niet merkt dat ze alles over u opmerkt: uw gebruik van de juiste interpunctie die haar laat groeien in plaats van neerhalen, uw in stilte een vraag stelt maar u denkt dat alles dat u haar zegt dom is, uw neuriĆ«n bij stilte, uw handschrift als u uw handtekening zet op een leeg vel papier, uw gedempte gelach wanneer u probeert beleefd te zijn, en meer en meer van wat u bent, dat u niet eens van uzelf weet, omdat ze er de aandacht aan besteedt.
Ze herinnert zich wat u vergeet.
U verliest haar voor elke seconde dat u haar minder het gevoel van de schoonheid die ze is, geeft. Wanneer u haar het gevoel geeft dat ze vervangbaar is wil ze zich geliefd voelen. Wanneer u haar het gevoel geeft een vluggertje te zijn wil ze dat je blijft. Wanneer u haar een onzeker gevoel geeft wil ze weten dat ze voldoet en ze niet hoeft te veranderen voor u, of voor iemand anders omdat ze is wie ze is, mooi, vriendelijk en goed.
U moet het haar leren.

U moet de reden weten waarom ze zwijgt. U moet haar zwakste punten traceren. U moet haar schrijven. U moet haar eraan herinneren dat u er bent. U moet weten hoe lang het duurt voor ze opgeeft. U moet er zijn om haar vast te houden als ze het nodig heeft.
U moet van haar houden omdat velen hebben geprobeerd en gefaald. En ze wil weten dat ze het verdient bemind te worden, dat ze het waard is om van te houden.
En dit is hoe u haar houdt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten