24 - win mijn hart.txt

gevonden op https://fetlife.com/users/46489/posts/1874226
vrij vertaald

8 ways to win my heart
8 manieren om mijn hart te winnen

1) Above all be honest with me. I may not always like what you have to say, but I never have to wonder if you are holding anything back. Being honest helps everyone to make quicker and more accurate judgments of life.
2) Take time to get to know me. There's nothing worse than someone jumping to conclusions on a whim.
3) Grand gestures are great who wouldn't like that. More over though it is the little things that win my heart. The "aw, she was thinking of me" moments that stand out.
4) I love you texts when i'm not expecting them.
5) I love physical touch, I feed on it. To touch me in a caring way is a direct link to my heart.
6) Say what you mean, mean what you say. Carry through into actions the words you utter. It encourages me to give you respect. When I respect someone I can love them. I cannot love what I don't respect.
7) I wear my heart on my sleeve. Always have always will. It can be damaged easily. Go easy at first with me till I can develop a sense of trust with you.
8) Laugh, you don't have to be a naturally humorous person., but you must enjoy life and not be afraid to laugh at it.

1) Wees vooral eerlijk met mij. Ik hou niet altijd van wat je zegt, maar ik wil me nooit afvragen wat je achterhoudt. Eerlijkheid helpt iedereen sneller en nauwkeurigere beslissingen te nemen in het leven.
2) Neem tijd om me te leren kennen. Er is niets erger op iemand springen op basis van een bevlieging.
3) Grote gebaren zijn geweldig, wie zou dat niet willen. Het zijn meer overdachte kleine dingen die mijn hart winnen. De "Wha, ze dacht aan me" momenten die opvallen.
4) Ik hou van je onverwachte teksten.
5) Ik hou van psychische bevrediging, het voedt me. Raak me met je zorgzaamheid, tot diep in mijn hart.
6) Zeg wat je doet, doe wat je zegt. Toon me door middel van acties de gezegde woorden. Het moedigt me aan u te respecteren. Ik kan houden van de persoon die ik respecteer. Ik kan niet houden van wat ik niet respecteer.
7) Ik zet mijn hart open. Altijd. Het kan gemakkelijk worden beschadigd. Wees rustig met me tot ik een vertrouwen heb voor u.
8) Lach, u hoeft geen humorist te worden, maar je moet genieten van het leven en niet bang zijn om te lachen.

Persoonlijke comment,
Eerlijkheid, tijd, zorg, enz, opnieuw lees ik hier enkele belangrijke bouwstenen, om op het fundament van vertrouwen enz verder te bouwen.
Ik blijf heel veel herkennen, ik blijf er uit leren.
Puntje 6, dit ken ik al langer, ik gebruik dit zelf in de opvoeding naar mijn kinderen toe.
Verder denk ik dat er heel veel boodschappen inzitten voor Meneer. Nee, geen vingerwijzingen, maar wel aanwijzingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten