28 - van mij .txt

gevonden op https://fetlife.com/users/2751101/posts/1959263
vrij vertaald met behulp van google translate

Mine.

"Mine."
Nothing makes me happier than hearing that word.
Whispered in my ear as you beat me; teasing out muffled groans and waves of pleasure from the core of my being. Leather licking sharply across my thighs and I hear your breathing all around me. Not the music, not the chatter of onlookers. Every whimper and moan coaxed from my lips is yours, and yours alone.
"Mine."
A guttural growl into my neck as you find release. Me wrapped around you, shuddering and breathless as you take what you need after another round of lust-crazed fucking - your fingernails carving marks into the tender inside of my thighs, your hands around my throat, your tongue tracing each curve of my skin and setting every nerve on fire.
"Mine."
As I float above you laying underneath me, bound and helpless and flying. Wrapped in the embrace of your carefully placed rope and suspended by your skill and concentration; the gift you give so endlessly and generously. Lifting your head to meet my lips and spinning me in lazy circles I'm dizzy with happiness, instead of restless with longing.
"Mine."
Chuckled into the back of my neck as you grab a fistful of hair while we shop mindlessly for food that doesn't fill me half as much as what you give me. Following you dutifully as you peruse the aisles for ingredients for dinner, smiling inwardly knowing the only ingredient that satisfies me completely is you.
"Mine."
Whispered sleepily into my hair as we lay tangled in sheets, exhausted and content. About to drift into dreams, your arms wrapped around me. My head resting on your chest and my eyes closing as I observe with wonder how very much I want to please you. To serve you. To make you happy in every moment you allow me to share with you. To be yours.
Your release.
Your pleasure.
Your fascination.
Your play mate.
Your lover.
Your night.
Your lust.
Your hope.
Your girl.
In whatever way, whether meaningful or seemingly superficial, I'm yours. And it makes me happier than anything else in my world right now.
"Van mij."
Niets maakt me gelukkiger dan dit te mogen horen.
Fluisterend in mijn oor als u me sloeg; plagend in een gedempt gezucht en golven van plezier uit de kern van mijn zijn. Leder likt scherp over mijn dijen en ik hoor je ademhaling overal om me heen. Niet de muziek, niet de chatter noch de toeschouwers. Elke gejammer en gekreun die over mijn lippen komt zijn de jouwe, en van jou alleen.
"Mijn."
Gegrom uit zich in mijn nek. Gewikkeld rond u, sidderend en ademloos als je je weer tegoed doet aan een ronde lust - uw vingernagels laten strepen na aan de binnenkant van mijn dijen, je handen rond mijn keel, uw tong bevoelt elke milimeter van mijn huid en zet elke zenuw in brand.
"Mijn."
Alsof ik zweef, lig je onder me, afhankelijk en hulpeloos. Verpakt in de omhelzing van uw zorgvuldig geplaatste touw en geschorst door uw behendigheid en concentratie; het geschenk dat u zo eindeloos en genereus geeft. Uw hoofd heffend om mijn lippen lui rondcirkelend te ontmoeten. Ik ben duizelig van geluk, niet het rusteloze verlangen.
"Mijn."
Grinnikend terwijl je een handvol haar grijpt, gedachteloos onze boodschappen aan het doen, voedsel inslaand die me nog niet half voldoet als u me kan voldoen. U plichtsgetrouw volgend door de gangpaden, terwijl u de ingrediƫnten voor het diner meeneemt. Glimlachend, wetend welk het enige ingrediƫnt mijn honger stilt.
"Mijn."
Slaperig fluisterend in mijn haar, uitgeput maar voldaan in de wirwar van lakens. Bijna in dromen, je armen om me heen. Mijn hoofd rust op uw borst en mijn ogen zijn gesloten. Ik verwonder er me zelf om hoe graag ik bij U wil zijn. Om u te dienen. Om u gelukkig te maken, elk moment dat we samen zijn. Om de jouwe te zijn.
Uw vrijlating.
Uw plezier.
Uw fascinatie.
Uw speelpartner.
Uw minnaar.
Uw nacht.
Uw lust.
Uw hoop.
Uw meisje.
Op welke manier ook, of het nu zinvol of schijnbaar oppervlakkig is, ik ben van jou.
Niets anders ter wereld maakt me nu gelukkiger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten