15 - Ik ben dat meisje... txt

gevonden op https://fetlife.com/users/493056/posts/1897611, vrij vertaald

I am that girl.
I am THAT girl.
I am that girl that you will see out and about at kink events once in a while, but that you really don’t know too much about.
I am that girl that is a book, but I’m only readable if one cares to open the cover.
I am that girl that you can ask anything to and you’re going to get the truth. It might not be the truth you want to hear but it is the truth that I see or know or feel.
I am that girl that doesn’t brag about how much experience she has or doesn’t have.
I am that girl who never kisses and tells.
I am that girl with whom your secrets are safe, but telling me your secrets doesn’t mean I’m going to tell you mine.
I am that girl who has a lot of close acquaintances, but not a lot of close friends. I have trust issues.
I am that girl who accepts people exactly as they are.
I am that girl who tries not to hold a grudge, but when I do, Ohhhhh baby!
I am that girl who is a witch who writes her own spells and rituals; and performs them mostly in private.
I am that girl who is better at writing than she is at talking.
I am that girl who is old enough to know better and young enough to do it anyway and I don’t ever see that changing.
I am that girl who has opinions.
I am that girl who gives really good advice, but gets moody when you ask for it and then do the exact opposite.
I am that girl who is at this moment stressed beyond belief and feels like she’s drowning on most days.
I am that girl who likes to give help, but has trouble asking for it.
I am that girl whose heart is made of paper, not glass, and it has been shredded and burned before.
I am that girl who loves intensely and with all that I am.
I am that girl who takes her responsibilities extremely seriously.
I am that girl who is a natural born protector, healer and mentor and sometimes I hate that about me.
I am that girl who cries at cartoons and sappy commercials and I hate the Christmas season on TV and…
I am that girl who can never make it through “The Little Drummer Boy” TV special at this time of year because something about it breaks my heart. I’ve been like this since childhood…or
The movie The Basketball Diaries.
To coin Whitney Houston… I am that girl that not only believes the children are our future; I also believe they are our connection to the past.
I am that girl who believes in past lives, future lives, twin flames and soul mates.
I am that girl who has always had more “boy” friends than “girl” friends.
I am also that girl who couldn’t tell you the first thing about soccer, hockey or football. Golf? Forget about it! So not sporty!
I am that girl who will drive people crazy with a song that speaks to me.
I am that girl who has a geek in her, but I seldom let it show. Trust issues again.
I am that girl who has been mocked because of her size.
I am that girl who no matter what size she is will always hear the insults.
I am that girl who definitely suffers from body dysmorphia to one degree or another depending on the body part, but I do like my nose!
I am that girl who was told by her grade 3 teacher that she was “stupid,” and no matter what I accomplish in life I still feel that.
I am that girl who doesn’t care who you love as long as you love with all you are and are being loved well in return.
I am that girl who refuses to list all my fetishes because I fear being judged. Seriously.
I am that girl who will always keep things to myself.
I am that girl that CRAVES a drama free life. My family has other plans apparently.
I am that girl who gets crushes on people; regular people; celebrities; doesn’t matter.
I am that girl who is fiercely loyal and insanely faithful.
I am that girl who has sexual abuse in her past.
I am that girl who KNOWS that my being a sub and masochist has NOTHING to do with that last statement.
I am that girl, who has been broken, but doesn’t NEED or WANT fixing.
I am that girl who sometimes just needs a hug.
I am that girl who is extremely passive, until I’m not and you will know when I’m not.
I am that girl; she is me; and we’re ok!


Ik ben dat meisje.

Ik ben dat meisje.
Ik ben dat meisje dat u af en toe op kink evenementen ziet, maar van wie je niet veel weet.
Ik ben dat meisje, een open boek, maar ik ben alleen leesbaar voor de hij die de moeite doet om de cover te openen.
Ik ben dat meisje dat je alles mag vragen, van wie je de waarheid krijgt te horen. Misschien is het niet de waarheid die u wilt horen, maar het is de waarheid die ik zie of weet of voel.
Ik ben dat meisje dat niet opschept over hoeveel ervaring ik wel of niet heb. 
Ik ben dat meisje dat nooit kust en vertelt.
Ik ben dat meisje bij wie uw geheimen veilig zijn, omdat u uw geheimen vertelt, ga ik u niet mijn geheimen vertellen.
Ik ben dat meisje met een heleboel nauwe kennissen, maar weinig goede vrienden. Dit heeft te maken met vertrouwen.
Ik ben dat meisje die mensen accepteert precies zoals ze zijn.
Ik ben dat meisje die probeert geen wrok te koesteren, maar eens ik dit wel koester: owjee...!
Ik ben dat meisje, een heks die haar eigen spreuken en rituelen schrijft; en ze meestal privé uitvoert.
Ik ben dat meisje die beter schrijft dan praat.
Ik ben dat meisje die oud genoeg is om beter te weten en jong genoeg om het toch te doen en ik zie dit niet veranderen.
Ik ben dat meisje die meningen heeft.
Ik ben dat meisje die een echt goed advies geeft, maar humeurig wordt wanneer u dan precies het tegenovergestelde doet.
Ik ben dat meisje die op dit moment strest en voelt alsof ze verdrinkt.
Ik ben dat meisje die graag helpt, maar moeite heeft iets te vragen.
Ik ben dat meisje wiens hart gemaakt is van papier, niet van glas, het is reeds versnipperd en verbrand.
Ik ben dat meisje die intens kan houden van, en dit met alles wat ik heb.
Ik ben dat meisje die haar verantwoordelijkheden zeer serieus neemt.
Ik ben dat meisje die een natuurlijke geboren beschermer, genezer en mentor is en soms haat ik dat.
Ik ben dat meisje die op cartoons en sappige reclamespots schreeuwt en ik haat het kerst-seizoen op TV.
Ik ben dat meisje dat niet alleen gelooft dat de kinderen onze toekomst zijn; Ik denk ook dat zij onze verbinding aan het verleden zijn.
Ik ben dat meisje die in vorige levens, toekomstig leven, tweelingvlam en soul mates gelooft.
Ik ben dat meisje die altijd meer vrienden dan vriendinnen heeft.
Ik ben ook dat meisje die u niets kan vertellen over voetbal of hockey. Golf? Vergeet het! Ik ben niet sportief!
Ik ben dat meisje die mensen gek maakt met een lied dat mij aanspreek.
Ik ben dat meisje die wat gekkigheid in haar heeft, maar dit zelden laat zien. Weer een vertrouwenskwestie.
Ik ben dat meisje die bespot is vanwege haar omvang.
Ik ben dat meisje die altijd de beledigingen zal horen, of ze nu diep gaan of niet.
Ik ben dat meisje die aan een zekere graad van dysmorphia lijdt, afhankelijk van het lichaamsdeel, maar ik houd mijn neus!
Ik ben dat meisje dat door haar 3e graad leraar werd verteld dat ze "dom" is, en ongeacht wat ik in het leven wil bereiken, ik voel me nog steeds zo.
Ik ben dat meisje die het niet kan schelen wie je liefhebt, zolang je liefde voelt voor alles wat je bent en in ruil goed wordt bemind.
Ik ben dat meisje die weigert om een lijst van al mijn fetisjen op te maken want ik ben bang om beoordeeld te worden.
Ik ben dat meisje die altijd dingen aan mezelf zal houden.
Ik ben dat meisje die hunkert naar een drama vrij leven. Mijn familie heeft blijkbaar andere plannen.
Ik ben dat meisje wie mensen verplettert; gewone mensen; beroemdheden; maakt niet uit.
Ik ben dat meisje die loyaal en waanzinnig trouw is.
Ik ben dat meisje die seksueel misbruik is in haar verleden.
Ik ben dat meisje, die heeft gebroken, maar niet wil herstellen.
Ik ben dat meisje die soms alleen maar behoefte heeft aan een knuffel.
Ik ben dat meisje die uiterst passief is.
Ik ben dat meisje; Zij is mij; en we zijn ok!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten