15 - respect

Iedereen ervaart het anders. Iedereen zoekt en vindt zijn eigen weg. Iedereen reageert anders.
Ofwel ga je er bij om, uit respect, ofwel laat je het links liggen, weeral uit respect.
Sommigen kunnen heel onduidelijk uit de hoek komen, omdat die personen zelf nog niet goed weten wat ze willen, wat ze willen bereiken, of ze willen, en soms vooral omdat ze niet willen toegeven aan al dan niet bestaande emoties. De onduidelijkheden die die mensen met zich meedragen, geven ze door aan de personen waar ze mee omgaan. Het straalt van ze uit.
Het jojo-effect, hoe vaak heb ik het zelf niet ondergaan, nu zie ik het bij anderen. Dit is heel frustrerend. Aan-en afstoten...
Komt daar nog es bij dat heel wat genegeerd wordt. Dan loopt het helemaal de spuigaten uit.
Ik verwacht eerlijkheid. Ik tracht zelf steeds zo eerlijk mogelijk te zijn.
Als ik iemand aanspreek, onder welke vorm ook, over gelijk welk kanaal, verwacht ik een antwoord. Ik snap heel goed dat er geen direct antwoord komt, mensen die werken of bezig zijn kunnen niet direct reageren. Maar er zijn er dan anderen, die negeren. Die niet antwoorden op mijn vraag. Om dan x tijd later zelf contact te zoeken met hun dingen die hun bezighouden.
Dit komt voor mij heel respectloos over. Egoïstisch bijna. Ongeïnteresseerd.
Het voedt mijn negativiteit naar desbetreffende persoon toe, en het duwt me weg. Het geeft een wantrouwend gevoel. Wantrouwen geeft afhaken.
Ik verwacht antwoord, ik verwacht reactie. Wil of kan dit me niet (meer) gegeven worden, dan wil ik dit horen, weten. Vooral als er een zekere intensiteit geweest is.
Idem met mijn meningen. Tja, ze kunnen nogal es hard zijn. Je hoeft mijn meningen niet goed te vinden. Dat is een keuze. Maar ik wil niet dat iemand mijn meningen gaat trachten te veranderen. Opnieuw een vorm van respect, dunkt me? Ik heb mijn zienswijze, een ander heeft mogelijk een andere zienswijze. Kan je niet met mijn zienswijze om, tant pis, maar doe dan geen verder moeite.
Ik wil respect voor mijn voelen, mijn zijn, mijn zien. Niet iedereen geeft me dit. Het hoeft daarom jouw zienswijze niet te zijn. Ik respecteer een ander zijn manier van denken, voelen, zijn. Kan er geen respect voor mij zijn, ga dan, of blijf waar je bent.

Nutteloze discussies, ik ga het uit de weg.
Oneerbare voorstellen, ik negeer het.
Een gebrek aan respect naar mij toe (welke manier dan ook), ik haak af.

Iedereen mag mij aanspreken, ik ben steeds open en bereid voor gesprek. Ik heb geen vooroordelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten