18 - koppig


Mijn vechtlust komt boven.
Ik ben en blijf een koppige ezel.

Conversatie via fl met Mr C. 

Mr C: "Wat ik gelezen heb doet me deugd ! Eindelijk een vrouw die haar onderdanigheid echt wil beleven en blijkbaar zelf begint te watertanden bij elke mogelijkheid om dat ook te doen."

Ik: "Ik heb er een emotionele nacht opzitten. Ik weet niet goed wat ik er mee moet doen... Tijd geven? Echter, ik ben een vechter!! Ik ga door!
Ik weet te goed wat ik wil, en ik laat niet gauw los. Ik ken mezelf en mijn koppige ik. Ik wil en ga bereiken!
Of ik hoge verwachtingen heb? Ja, omdat ik al ervaren heb dat ze kunnen ingevuld worden.
Ik kan en zal ms grof overkomen. Ik zeg graag waar het op staat, en wil dit naar mij ook toe! Ik wil weten waar ik sta, anders ga ik er zelf naar op zoek.
En ja, ms laat ik me te gauw gaan in het spel, maar ik laat net zo rap los. Van zo er een negatief gevoel over me komt, haak ik af!!
Ik zit nog steeds met een kwaadheid in me. Ik zit opnieuw met een "het kan me niet schelen" gevoel.
Of ik me hier nu negatief afschilder... Geen idee,
Feit is dat je weet waar je staat met mij."


Mr C: "Jaja, d'er zit pit in, zoveel is zeker ;-)  Koppig en vechter. You go girl !"

Ik: "Ik kan heel pittig zijn, ook in het spel...
Ik ben iemand die heel open is. Ik wil met mijn relatie, gelijk dewelke, kunnen buiten komen. Ik denk niet dat ik nog voor minder ga!
Ik weet heel goed, dat ik niet alles kan bereiken wat ik wil. Ik weet wel dat ik er naar streef!
Momenteel heeft mijn vechtlust de overhand! Dat maakt en houdt me sterk.
Openheid van in het begin, voila, dan hoeft er achteraf geen discussie rond te ontstaan."


Mr C: "Vecht jij maar, bekoel je frustratie en kom er als nieuw terug uit. What doesn't kill you, only makes you stronger ! Je enthousiasme en openheid zijn een verademing in een wereldje van afscherming...."

Ik: "Zonder gevoelens, vind ik persoonlijk, kan je je niet geven. Ik weet waar ik mee bezig ben, vandaar dat ik me gekwetst voel. Ik weet dat ik geniet...
Thx, het doet deugd om te horen, te lezen, dat mijn enthousiasme en openheid toch een beetje positief gezien worden.!"

Mr C: "Maar jij hebt toch wel al serieuze roller-coaster achter de rug. Ik hoop dat je de juiste snel te pakken krijgt !"

Ik: "Het is verschrikkelijk. Hoe komt dat nu over bij jouw? Niet positief alvast"

Mr C: "Ik voel met je mee. Weinigen tonen die openheid en die vastberadenheid. En toch krijg je tegenslag op tegenslag te verwerken. Is alsof het je niet gegund is. En toch, de juiste moet er ergens voor je zijn. Iemand die voldoende tijd heeft om je in bezit te nemen, om je te gebruiken zodat je ervan geniet, om je te laten exploderen van genot bij elke sessie, zonder dat je daarna met een slechte nasmaak zit.... Ik heb de indruk dat je jezelf graag geeft. Volledig. Zonder remmingen. Dat is iets wat je niet vaak tegenkomt.... Je belevenissen zijn dan niet positief, je ingesteldheid en toedracht zijn dat wel !"

Ik: "Dank je..."

Mr C: "Als je je juiste Mr gevonden hebt, zeg hem dan dat hij een 'lucky bastard' is ! Afhankelijk van hoeveel ik ervan te horen ga krijgen dan, ga ik jaloers op hem worden ;-)"

Ik: "Je krijgt te horen wat je wil horen :-)"

Intussen is Mr C bij mijn contacten gevoegd. Een klankbord, een uitlaatklep, een vertrouwenspersoon...

Ik ben een vrouw, ik laat me graag veroveren, ik hou ervan te zien en te horen wie en wat ik ben. Mijn ego en trots moeten af en toe gevoed worden.

Ik vond dit nog terug, mijn horoscoop...


"Hier en daar vergeet hij wel een stap die hij overslaat, maar het is een verstandig mens."
Hoe vaak is me hier al niet op gewezen?


"Het is een koppig denkteken."
Absoluut!!

"Waterman is een nuchter, koel, koud teken."
Ik nuchter? Soms.
Koel? Hangt van de situatie af.
Koud? Absoluut niet!! Ik ben warm, ik knuffel graag.
Veel te gevoelig, te emotioneel.
"Waterman verstopt zich vaak achter een schild, zodat het moeilijk is om hem nog te raken of te kwetsen. Hij beheerst de situatie door zich koel en onbetrokken op te stellen."
Dit verduidelijkt wel een en ander.

"onafhankelijkheid, gelijkheid en vrijheid, is erg vindingrijk en fantasievol."
klopt als een bus.

"Een Waterman-kind heeft vaak een feilloze intuïtie en een zeer levendige belangstelling voor alles en iedereen."
heb ik nog steeds

"een Waterman-mens is niet zo bang voor veranderingen dus op zich kan dit een heel opwindende levensfase zijn."
ondervind ik

"Belangrijk is te zorgen voor voldoende slaap, de meeste Waterman-mensen hebben minstens acht uur nodig, en wanneer dat niet het geval is kun je zeer wispelturig worden."
heb ik reeds ervaren

"En nog steeds zijn er perioden dat je het zo druk hebt met het uitdenken en bespreken van idealen, dat je je achteraf volkomen uitgeput kunt voelen. Zorg voor een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning, dit is echt heel belangrijk voor een Waterman-mens."
o zo herkenbaar.


In de dierenriem zijn vier tekens die niet voorgesteld worden door een dier, namelijk Tweelingen, Maagd, Weegschaal en Waterman. Dit zijn de zogenaamde menselijke tekens.
Hetgeen mensen van dieren onderscheidt is het denken en precies dat denken heeft de Waterman tot zijn meest verfijnde gave gecultiveerd. Waterman is meer hoofd dan vlees. Waterman is een luchtteken die zijn lucht vasthoudt. Gedachten worden vastgehouden.
Waterman is een nuchter denker, die het leven benadert met zijn verstand. Waterman blinkt vaak uit door zijn denken en zijn ideeën. Hij wil alles regelen in zijn wereld op een mentale wijze, niet zozeer meevoelend, maar planmatig.
Waterman heeft een aparte kijk op de werkelijkheid, een eigen kijk, vaak een verstandige kijk. Hij denkt over bepaalde dingen zeer diep na en kan er heel vaak heel goed over praten en argumenteren. Er zit zelfs structuur in zijn redeneren.
Hier en daar vergeet hij wel een stap die hij overslaat, maar het is een verstandig mens. Hij heeft over bepaalde dingen zo goed nagedacht, dat hij echt veel weet over dat bepaald stuk informatie.
Waterman kan niet meer tegen iedereen spreken : die dommerikken. Slechts een beperkt aantal mensen behoren tot de wereld van de Waterman. Al de rest is toch niet geïnformeerd en heeft niet genoeg nagedacht. We hebben vaak wel het beeld dat Waterman een veranderlijk wezen is, dat is niet waar.
Hij houdt zijn koppig verstandig zijn vast, zijn denken, zijn gedachten, zijn ideeën. Het is een koppig denkteken. Zeker geen variabel teken, integendeel. Het is een boeiend wezen. Waterman is gek aan twintig, maar blijft even gek tot aan zijn zeventig. Hij leeft in pieken, leeft in het hoofd en dikwijls vliegt hij toch zo graag door de lucht. Toch is Waterman eerder zwak van wil, en vooral in zijn jeugd toont de Waterman een gebrek aan zelfvertrouwen.
Toch is hij toegewijd en zet zich in voor de anderen. Waterman is het teken van de vriendschap, de broederlijkheid, de gelijkheid. Waterman wil zijn wijsheid inzetten ten dienste van een gemeenschap. Hij kijkt steeds verder dan zijn neus lang is. Het is een vooruitziend teken, dat liever met het hoofd in de toekomst leeft dan in het heden en naar het verleden niet zo gauw terugblikt.
Waterman is humanitair, die weet hoe de samenleving in mekaar zou moeten zitten en die dan ook heel wat ideeën heeft om die samenleving te hervormen. Hij gaat systemen bedenken opdat de mensheid beter zou kunnen leven. Hij is de uitvinder, de vernieuwer.
Waterman werkt om in leven te blijven en om iedereen te voldoen. Een grote werker is het niet, maar hij kwijt zich van zijn taken. Hij weet heel goed waar de verantwoordelijkheden liggen en zal daar naar best vermogen aan voldoen. Beroepshalve drukt Waterman zich het best uit via informatie, via nieuwe informatie. Informatie gaan verstrekken aan mensen, gaan uitleggen, bijvoorbeeld computer, elektriciteit, technologie. Beroepen die plannend, maar denkend in termen van de toekomst gericht zijn en liefst de algehele mensheid ten goede komen.
Waterman is een nuchter, koel, koud teken. Ook planmatig koud. Koude voeten, koude handen, koude extremiteiten. Gaat over de dingen nadenken zonder emotie. De bloedcirculatie, vooral in de onderbenen, kan problemen geven.
Waterman is het teken van de algemene zenuwelektriciteit, een gestresseerd teken.
Waterman is ook gekend om een bepaalde therapie niet te voleindigen, ze schakelen vlug over naar een andere therapie. Ziekten kunnen bij Waterman chronisch worden.

Ook de liefde bekijkt de Waterman met zijn verstand. Voor de Waterman is het noodzakelijk om een partner te hebben waarmede hij verstandelijk op dezelfde golflengte zit. Waterman kan zich wel eens gefrustreerd voelen in relatie en nood voelen om op te komen tegen de ander. Waterman is de rebel. Anderzijds kan hij de nood voelen om de andere te begeleiden en er zelfs voor te zorgen.
Waterman is menslievend. Waterman verstopt zich vaak achter een schild, zodat het moeilijk is om hem nog te raken of te kwetsen. Hij beheerst de situatie door zich koel en onbetrokken op te stellen.Toch kan een Waterman moeilijk alleen zijn.
Hij wordt natuurlijk ook wel eens verliefd, maar probeert achteraf vat op zijn emoties te krijgen. Waterman zal de geliefde, de partner eerst als vriend of vriendin beschouwen of misschien altijd. Het blijft een boeiend wezen.
Fysiologisch gevoelig liggen de onderbenen, voetgewrichten, kuiten, bloedsomloop, hartafwijkingen, krampen, stuiptrekkingen en zenuwziekten, spataders, bloedvergiftiging, verrekkingen en verstuikingen.

Waterman is het teken van onafhankelijkheid, gelijkheid en vrijheid. Dit teken werpt oude waarden omver zodat er ruimte komt voor nieuwe. Waterman bezit een groot abstractievermogen en neigt ernaar de dingen van een afstandje te bekijken en is erg vindingrijk en fantasievol.
Een Waterman kan zowel onvoorspelbaar als geniaal zijn. Een Waterman-kind heeft vaak een feilloze intuïtie en een zeer levendige belangstelling voor alles en iedereen. Waterman is een intellectueel teken en zelfs het kleinste Waterman-kind is niet gecharmeerd van speciale brabbeltaaltjes. Ook wil dit kind zich innerlijk vrij kunnen voelen en kan zich daardoor soms erg koppig en eigenwijs gedragen. Speelkameraadjes zijn bijna de eerste levensvoorwaarde van een Waterman-kind, al zullen contacten vaak wat oppervlakkig verlopen. Dit kind bezit al jong de gave om te kunnen gaan met alle soorten mensen

De meeste typische Watermannen kunnen erg goed overweg met cijfers en formules, hun abstractievermogen is groot. Wat voor problemen kan zorgen is de dagelijkse routine, hieraan heeft een Waterman een broertje dood. Als ouder of verzorger redt je het niet door dit kind jouw eigen inzichten op te willen dringen, wel kun je hem of haar helpen zich te leren aanpassen door steeds meerdere kanten te belichten.
In de liefde is een Waterman snel verdwenen wanneer je demonstratieve liefdesverklaringen verwacht. Wanneer iemand een Waterman-mens geestelijk of letterlijk probeert te binden is er alleen nog maar verzet. Op zulke momenten is er van betrokkenheid bij de ander geen sprake meer en kan een Waterman zich gevoelshalve helemaal afsluiten.
Door de originele en fantasievolle aanpak zal een Waterman waarschijnlijk op elk beroepsterrein wel kunnen slagen, mits er ruimte is voor creativiteit en onafhankelijkheid. Geld is voor een Waterman-mens vaak iets wat zo'n beetje op de laatste plaats komt, veel belangrijker is de uitdaging en het zich aangesproken kunnen voelen. Een Waterman-mens leeft bij ideeën en heeft er behoefte aan zich ergens met hart en ziel aan te kunnen wijden.
Tijdens de voltooiing van de eerste Saturnuscyclus -zo rond het dertigste levensjaar- komen Waterman-mensen steeds meer in conflict met zichzelf. Perioden van depressieve gevoelens en een nervositeit kunnen de kop op steken, vooral als je je ergens in geblokkeerd voelt. Dit wordt meestal een tijd van veranderingen die wel een paar jaar kunnen duren. Gelukkig is een Waterman-mens niet zo bang voor veranderingen dus op zich kan dit een heel opwindende levensfase zijn. Waarschijnlijk verveelt een Waterman zich zelden of nooit, er zijn altijd wel dingen die je bezig kunnen houden en het leven interessant maken. Yoga en meditatie zijn voor een Waterman-mens heel goed om een te hard werkende geest weer tot rust te brengen.
Pas als Waterman-mens een beetje op dat je je niet zo druk over de toekomst maakt dat je voor het heden geen tijd en aandacht meer overhebt. En het is ook niet echt verstandig om altijd van je collega's, vrienden en partner te verwachten dat ze jouw wisselende stemmingen begrijpen en accepteren, zelfs als je zelf weet dat je eigenlijk onuitstaanbaar bezig bent.
Belangrijk is te zorgen voor voldoende slaap, de meeste Waterman-mensen hebben minstens acht uur nodig, en wanneer dat niet het geval is kun je zeer wispelturig worden. Waterman heeft een diep gevoelde behoefte de wereld mooier te maken dan hij is, maar kan er erg veel moeite mee hebben zich bezig te houden met persoonlijker, meer alledaagse dingen.
Ook de al wat oudere Waterman kan zich bij tijd en wijle nog helemaal wanhopig voelen van al het leed en de onrechtvaardigheid in de wereld. En nog steeds zijn er perioden dat je het zo druk hebt met het uitdenken en bespreken van idealen, dat je je achteraf volkomen uitgeput kunt voelen. Zorg voor een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning, dit is echt heel belangrijk voor een Waterman-mens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten