5 - submission.txt

gevonden op https://fetlife.com/users/1430664/posts/1519543, vrij vertaald

Submission is an act of love.
Any person who gives themselves to you is trusting you at the most personal level of their being. They are trusting your spirit and your soul. They admire your character and find you incredibly attractive. Their body is connected to their mind and the choice they make speaks volumes.
Every decision by a Submissive or Slave to give themselves to their Dom or Master originates from the pool of love that the universe has deposited in their hearts.
Submission may be a choice, but it at it’s core, it is an act of Love.
We must never lose sight of this.


Onderdanig zijn is een daad van liefde.

Iedere persoon die zich aan u geeft, vertrouwt u met hun ganse lichaam en zijn. Ze vertrouwen je geest en je ziel. Zij bewonderen je karakter en vinden je ongelooflijk aantrekkelijk. Hun lichaam en denken zijn verbonden met elkaar en de keuze die ze maken spreekt boekdelen.
Elke beslissing door een onderdanige of slaaf zich te geven aan hun Dom of Master is afkomstig uit een diepe liefde die het universum heeft neergelegd in hun hart.
Onderdanig zijn kan een keuze zijn, maar heel diep vanbinnen is het een daad van liefde.
Dat mogen we nooit uit het oog verliezen.

Persoonijke noot:
Hoe herkenbaar is dit geschreven? Als het is op mijn lijf gegoten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten